tusside-logo-2_1@4x

“Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırma Çalışması” Başarı ile Tamamlandı

Bu Haberi Paylaş

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi” kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırma Projesi”, TÜSSİDE ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile tamamlandı. Bu çalışmada, giderek artmakta olan sağlık harcamaları karşısında finansal sürdürülebilirliğin sağlanması ve daha maliyet etkin politikaların oluşturulabilmesi için Sağlık Hesapları Sisteminin daha ayrıntılı değerlendirilmesi, takibi ve analizinin sağlanması amacıyla Türkiye’nin uygulamakta olduğu OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 2000 Sağlık Hesapları Sisteminin, güncelleştirilmiş ve genişletilmiş olan OECD 2011 Sağlık Hesapları Sistemine uyumlu hale getirilmesi hedeflendi. Bu hedefe ulaşmak için, Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin paydaş kuruluşlarının katılımı eşliğinde, projenin amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki adımlar izlendi:

  • Mevcut Sağlık Hesapları Sisteminin (SHS 2000), OECD tarafından tavsiye edilen SHS 2011 sistemine uyarlanması için genişletilmiş ve güncelleştirilmiş metodoloji kurgulandı.
  • Türkiye’de, SHS verilerinin mevcut durumu tespit edildi (toplanabilen ve toplanamayan, sınıflandırılamayan veya adlandırılamayan veriler).
  • SHS 2011 sistemine uygun, yeterli ve karşılaştırılabilir veri aktarımının sağlanabilmesi için Türkiye Sağlık Hesapları Sistemine veri sağlayan kurumların rolleri ve sorumlulukları belirlendi.
  • Sisteme veri girişlerini ve analizlerini yapacak kişiler eğitildi ve eğitim kılavuzları geliştirildi.
  • Türkiye’nin mevcut sağlık hesapları sistemi olan OECD 2000 versiyonunun OECD tarafından güncelleştirilmiş ve genişletilmiş olan Sağlık Hesapları Sistemi 2011 (SHS 2011) sürümüne yükseltilmesine yönelik Ulusal Eylem Planı geliştirildi.

Bu süreçte, Türkiye’nin sağlık finansmanı konusundaki verilerinden sorumlu olan ana paydaşlar; Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı ile onlarca veri sağlayan veya kullanan paydaşlarla birlikte çalışıldı.

Hem Türkiye’nin kendi sağlık hesaplarının gelişimi hem de uluslararası iş birliği ve veri karşılaştırılabilirliği açısından çok ciddi bir öneme sahip olan veri standardizasyonu sağlanması, bu projenin en faydalı çıktılarından biri oldu.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler