tusside-logo-2_1@4x

Verimlilik Genel Müdürlüğü İl Müdürleri Eğitimi TÜSSİDE’de Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, “Verimlilik Sorunlarının Teşhisi Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme ve Temiz Üretim Eğitim Programı” 18-21 Mayıs 2015 tarihleri arasında TÜSSİDE’de gerçekleştirildi.

İl müdürleri ve İl müdürlüğü çalışanlarının katıldığı eğitim programında “Verimlilik Felsefesi, Dünyada ve Türkiye’de Verimlilik Hareketi”, “Verimlilik Sorunlarının Teşhisi ve Verimlilik Yönetimi”, “Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme”, “Proje Fikri Geliştirme ve Proje Odaklı Düşünme” gibi eğitim başlıklarının yanında “Stratejik Düşünce Atölyesi”  ve “Takım Olma Açıkhava Atölyesi” gibi uygulamalı çalışmalar da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Nurettin PEŞKİRCİOĞLU’nun verdiği “Verimlilik Felsefesi, Dünyada ve Türkiye’de Verimlilik Hareketi” eğitiminde verimlilik algısı ve gelişimi, gelişme stratejisi olarak verimlilik, yoksulluğun azaltılmasında verimlilik, TR’de verimlilik çalışmalarının tarihi ve verimliliğin ülkemizin 2023 hedefleriyle ilişkisi gibi konular üzerinde duruldu. Sayın PEŞKİRCİOĞLU’nun verdiği “Verimlilik Sorunlarının Teşhisi ve Verimlilik Yönetimi” eğitiminde ise verimlilik ve kurumsal performans ilişkisi, verimliliği etkileyen faktörler, verimlilik yönetimi ve verimliliği artırma teknikleri gibi konular değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Yücel ÖZKARA’nın  “Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme” eğitim başlığında verimlilik ölçümünün makro ve mikro düzeylerde ölçümü, verimlilik göstergeleri, ulusal verimlilik istatistikleri ve verimlilik ölçümünde farklı modeller gibi konularda güncel yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Belçim AYTEKİN KESKİN’in verdiği “Temiz Üretim Araç ve Teknikleri” eğitiminde temiz üretim olanaklarının değerlendirilmesi, çevre sorunları ve kaynakların etkin kullanımı ve yeşili koruyarak büyüme gibi kavramların altı çizildi. Programın saha uygulamaları kapsamında ise iki adet fabrika ziyareti gerçekleştirildi.

TÜSSİDE Uzman Araştırmacısı Mustafa DİŞÇİ’nin verdiği “Proje Fikri Geliştirme ve Proje Odaklı Düşünme” eğitim başlığında katılımcılara özgün fikir geliştirme süreci, hedef – üretkenlik ilişkisi, fikir geliştirme yöntemleri, projelerin tanımlanmasında proje-hedef uyumu, proje yaşam döngüsü ve proje odaklı düşünmede liderliğin etkisi gibi başlıklarda bilgilendirme yapıldı.

TÜSSİDE Araştırmacısı Hasan KARABAKKAL’ın gerçekleştirdiği “Stratejik Düşünce Atölyesi” ile katılımcıların kendi niteliklerini ve ekip üyelerinin sahip olduğu kaynakları dikkate alarak hedefe ulaşmalarına, kişilerarası güven duygularını geliştirmelerine ve farklılıkları uyum ve zenginliğe dönüştürmelerine olanak sağlandı.

TÜSSİDE personelleri Hasan KARABAKKAL, Murat ÇAL, Batuhan DEMİR, Murat ÇELİKKOL, Burak ŞANALMIŞ ve Enes PERÇİN’in takım olarak uygulattıkları “Takım Olma Açıkhava Atölyesi” nde katılımcıların işbirliği ve yaratıcı düşünme gibi kavramları merkeze alarak belirlenen stratejik hedeflere ulaşmaları sağlandı. Çalışma sırasında kameraya alınan görüntülerin değerlendirildiği “Tekrarlanan Davranış Kalıplarımız” oturumunda ise katılımcıların öncelikle “kendilerine” yönelik farkındalıklarını artırmaları, bunun yanında sorunlar ve olaylar karşısında takındıkları tutumları gözden geçirmeleri sağlandı.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler