tusside-logo-2_1@4x

VGM Stratejik Plan Projesi tamamlandı

Bu Haberi Paylaş

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) VGM’nin 2015-2019 Stratejik Planını oluşturmak üzere bir işbirliğine imza attı.  Projenin ilk adımı olan Stratejik Yönetim Eğitimi 11-15 Kasım 2013 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 110 katılımcının dâhil olduğu eğitim sayesinde ortak dili oluşturmak adına stratejik yönetim temel kavramları paylaşıldı, stratejik plan içerisinde yer alacak ana ifadelerin oluşturulmasında izlenecek yollar açıklanıp uygulamalarla pekiştirildi.

Uygulamalı eğitim programı çıktıları; kurum durum analizine katkı sağlamış olup, kurum stratejik modelinin gözden geçirilmesi, hedef gösterge ve strateji çalışmalarının yürütülmesiyle “VGM 2015-2019 Taslak Stratejik Planı” oluşturuldu.

Hazırlanan taslak stratejik plan 21-24 Ocak 2014 tarihlerinde aralarında bütün Birimlerin Daire Başkanları ve Bölge Müdürlerinin de bulunduğu 40 kişilik bir katılım ile TÜBİTAK TÜSSİDE’de üst yönetime sunuldu.

Stratejik Plan çalışmalarının sonunda üst yönetim ve proje ekip üyeleri TÜSSİDE ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) VGM’nin 2015-2019 Stratejik Planını oluşturmak üzere bir işbirliğine imza attı.  Projenin ilk adımı olan Stratejik Yönetim Eğitimi 11-15 Kasım 2013 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 110 katılımcının dâhil olduğu eğitim sayesinde ortak dili oluşturmak adına stratejik yönetim temel kavramları paylaşıldı, stratejik plan içerisinde yer alacak ana ifadelerin oluşturulmasında izlenecek yollar açıklanıp uygulamalarla pekiştirildi.

Uygulamalı eğitim programı çıktıları; kurum durum analizine katkı sağlamış olup, kurum stratejik modelinin gözden geçirilmesi, hedef gösterge ve strateji çalışmalarının yürütülmesiyle “VGM 2015-2019 Taslak Stratejik Planı” oluşturuldu.

Hazırlanan taslak stratejik plan 21-24 Ocak 2014 tarihlerinde aralarında bütün Birimlerin Daire Başkanları ve Bölge Müdürlerinin de bulunduğu 40 kişilik bir katılım ile TÜBİTAK TÜSSİDE’de üst yönetime sunuldu.

Stratejik Plan çalışmalarının sonunda üst yönetim ve proje ekip üyeleri TÜSSİDE ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler