tusside-logo-2_1@4x

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kalite Altyapı Geliştirme Projesi

Bu Haberi Paylaş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kalite Altyapı Geliştirme Projesi’ne 28 Ocak 2013 tarihinde başlanmış olup, 1 yılın sonunda paketin içeriğindeki tüm modüllerin raporları tamamlanmıştır. Projenin ana iş paketleri aşağıdaki gibidir:

 • Süreç Yönetimi: Bakanlık süreçlerinin ve Ankara taşra teşkilatının süreç sistematiği belirlenmiştir. Bakanlığın yapılanmasında önemli bir aşama olarak bakanlık iş süreçlerinin sadeleştirilmesi ve aynı hizmete yönelik iş süreçlerinin ortak hale getirilmesi sağlanmıştır. Başlıca adımlar şu şekildedir:
  • Süreç hiyerarşisi belirlenip, kritik süreçler tespit edildi.
  • Kritik süreçler için RACI matriksi oluşturuldu ve her bir süreç için performans ölçümleri yapıldı.
  • Kritik süreçler dokümante edildi.
  • Süreç iyileştirme çalışmaları yapıldı, Bakanlık süreçleri bütüncül bir yaklaşımla gözden geçirildi.
 • İnsan Kaynakları: Bakanlık ve Ankara taşra teşkilatının iş analizleri ve norm kadro ihtiyaçları belirlenmiştir. Bakanlık iş süreçleri çerçevesinde görev tanımları, iş profilleri belirlenmiştir. Görev ve norm kadro tanımlama çalışmaları; görev tanımları ve amaçlarını ayrıntıları ile belirlemek, her bir unvanın sorumluluklarını, yetkilerini ve yeterliliklerini belirlemek, görev standartlarını tanımlamak, iş yükünü ve ihtiyaç duyulan kadro sayısını belirlemek gibi amaçları yerine getirmeyi hedeflemiştir.
 • Görev tanımı belirlenirken şu adımlar yerine getirilmiştir:
 • Kullanılacak olan kapsam ve iş analizi yöntemleri tanımlandı.
 • Odak grup toplantıları gerçekleştirildi. İş analizi kapsamında, 48 odak grup toplantısı yapıldı ve 61 unvanla mülakatlar gerçekleştirildi.
 • 107 farklı görev dokümante edildi ve görev tanımı formu oluşturuldu.
 • Kurumsal El Kitabı hazırlandı.
 • İş analizinin yürütüleceği birim büyüklükleri belirlendi.
 • Birimler temelinde, fonksiyonel iş analizi yapılmıştır.
 • Süre çalışmaları ve süre tahmini yapılmıştır.
 • Sonucunda, norm kadro oluşturulmuştur.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.
 • Mülakat ve odak grup toplantılarından faydalanarak, hizmet alan her bir kesim (yaşlı, kadın, engelli, koruyucu aile ile yaşayan çocuklar, kuruluşta yaşayan çocuklar, sosyal yardım alanlar) için anket formu dizayn edilmiştir. Bunun yanında, şehit yakınları ve gazilerin memnuniyet algıları, 3 odak grup toplantısı ile analiz edilmiştir.
 • Çalışmanın her bir kesiminin saha uygulaması 12 ilde gerçekleştirilmiş, toplam 3446 katılımcıya ulaşılmıştır.
 • Kalitatif ve kantitatif yöntemlerle toplanmış veriler analiz edilmiş, projenin raporu önerilen politikalarla birlikte tamamlanmıştır.
 • Politika, strateji ve hizmet modellerinin kapsam tanımı yapıldı.
 • Girdi-çıktı-sonuç-etki zincirinin çerçevesi oluşturuldu.
 • Veri toplama araçları sağlandıktan sonra veri toplama işlemi tamamlandı.
 • Veri analizi gerçekleştirildi.
 • Raporlama tamamlandı.
 • Norm kadro çalışmasının başlıca adımları şunlardır:
 • Memnuniyet Anketi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetlerinden faydalanan kesimlerin memnuniyet düzeyini ölçümlemek amacıyla gerçekleştirilen proje, hizmet faydalanıcılarının yalnızca memnuniyet algılarına odaklanmamış, aynı zamanda kesimlerin memnuniyet düzeylerini etkileyebilecek demografik, sosyal ve ekonomik özellikleri de incelemiştir. Bu amaçla, proje kapsamında şu adımlar yerine getirilmiştir:
 • Etki Analizi: Bakanlık politikaları, stratejileri ve hizmet modellerinin etkisi kalitatif ve kantitatif yöntemlerle ölçülmüştür. Politika, strateji ve hizmet modellerinin paydaşlar açısından ne kadar etkili olduğu ve politikaların sürdürülebilirliğinin analizi, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bakanlık birimlerinin politika ve uygulama modellerinin sonuçlarına yönelik bir analiz çalışması yapılarak, istenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyacak modeller hazırlanmıştır. Çalışmanın başlıca adımları şu şekildedir:

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler