tusside-logo-2_1@4x

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Dönüşüm Programı Samsun, Eskişehir ve Antalya Çalıştayları Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yürütülen “Hizmet Kuruluşlarının Yerel Yönetimlere Devir Altyapı Projesi” kapsamında Bakanlığın taşra teşkilatının görüşlerini almak üzere Samsun, Eskişehir ve Antalya’da çalıştaylar düzenlendi.

TÜSSİDE moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ortak Akıl Platformu (OAP®) çalışmalarında sosyal hizmetlerin mevcut durumu, sosyal hizmetlerin yerel yönetimlere devri sonrası yaşanabilecek gelişmeler, devir sırasında ve sonrasında oluşabilecek riskler gruplar halinde tartışıldı ve öneriler geliştirildi.

Gerçekleştirilen çalıştaylara il müdürlüklerinde görevli yönetici, bakım ve meslek elemanlarından oluşan toplamda 330 kişi katılım gösterdi. Antalya’da 26-27 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan son çalıştayın ardından çıktılar analiz edilecek ve raporlanacaktır.

ASPB ile gerçekleştirilen projenin amacı, sosyal politikada dönüşüm programı çerçevesinde bakanlığa ve belediyelere bağlı sosyal hizmet kuruluşlarının, bakanlık il müdürlüğünün ve merkez teşkilatının bakım hizmetlerinde aktif olarak aldığı rolün mülakat, anket ve çalıştay yöntemleri ile saha araştırmasının ve analizinin yapılmasıdır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler