tusside-logo-2_1@4x

Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemi Geliştirme Faaliyetleri

Bu Haberi Paylaş

TÜBİTAK TÜSSİDE, “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016”nın stratejik çerçevesi ile uyumlu olarak Doğu Karadeniz Bölgesindeki;

  • BTY insan kaynağının geliştirilmesi
  • Araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ekonomide katma değer yaratması
  • Çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması,
  • Yenilik Sistemi içerisindeki KOBİ’lerin rolünün güçlendirilmesi amaçları

doğrultusunda bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemine katkıda bulunuyor.

Türkiye’de bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulmasında en yüksek karar organı olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 6 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen ve ana gündemi ‘Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi’ olan 28. Toplantısı ile ulusal ölçekte girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Bu doğrultuda, TÜBİTAK TÜSSİDE, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP BKİ) ile işbirliği yaparak, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan 9 ilde (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon) girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumunun, sorunlarının, fırsatlarının ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, öncelikli müdahale alanlarına yönelik projelendirme çalışmalarının yapılması, stratejik yol haritalarının ortaya konulması suretiyle; bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini, rekabetçiliğini, gelir düzeyini artırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak maksadıyla Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi yürütmeye başlamıştır.

Proje kapsamında bölgedeki organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi siteleri (KSS), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGM) ve iş geliştirme merkezleri (İŞGEM), üniversiteler, KOBİ’ler ve serbest bölgelerin girişimcilik ve yenilikçilik altyapısı analiz ediliyor, saha görüşmeleri, anketler ve çalıştaylar ile bölgenin ihtiyaçları belirlenerek stratejik yol haritaları hazırlanıyor. Ayrıca bölgede rekabetçiliği artırmaya yönelik olarak küme potansiyeli belirleme ve küme yol haritası oluşturma faaliyetleri ile bölgesel ölçekte girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini artırmaya yönelik sistem/model kurma ve fizibilite analizleri de gerçekleştiriliyor.

İlgili Yatay Amaç Eksenleri:

S.A.Y 1: BTY İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

S.A.Y 2: Araştırma sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşviki (Araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ekonomide katma değer yaratması)

S.A.Y 3: Çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge İşbirliği Kültürünün Yaygınlaştırılması (Sistem etkileşimlerinin sektörler ve disiplinlerarası yöne çekilmesi)

S.A.Y 4: Ulusal Yenilik Sistemi içerisindeki KOBİ’lerin Rolünün Güçlendirilmesi (Daha çok KOBİ’nin Ar-Ge ve yenilik yapanlar halkasına eklenmesi)

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler