tusside-logo-2_1@4x

İşletme Bilgilerine Ulaşmak Artık Daha Kolay

Bu Haberi Paylaş

GBS (Girişimci Bilgi Sistemi) sayesinde; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki politika yapıcılar, karar alıcılar, uzmanlar ve araştırmacılara ekonomi, sektörel ve bölgesel politikaların tasarlanması, uygulanması ve etkinlik ölçümü için makro ve mikro düzeyde doğru, güvenilir ve ihtiyacı karşılayabilir verilerin/bilgilerin sunulacağı bir ortam sağlamaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GBS veri tabanını oluştururken “Sanayi Sicil Veri Tabanı” nda yer alan verileri ile birlikte; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB ve TUİK’ ten elde etmiş olduğu verileri sistemin içine dahil etti. GBS, genişletilebilir esnek bir yapıda tasarlanmış olup, farklı kurumlardan alınacak yeni veri setlerinin entegrasyonuna imkan sağlamaktadır.

Kurumlar arası veri entegrasyonu sayesinde, ekonomide ticari kazanç üreten yaklaşık 3 Milyon girişimin finansal tablosu, sektörler ve iller arası ticareti, mal ve hizmet üretiminin yapıldığı il verileri gibi yeni veri setlerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca, GBS’de farklı kurumlara ait veri setleri çapraz sorgulamalarla raporlanabilmektedir. Örneğin ihracat yapan firmaların istihdamı, kar/zarar durumu ya da patent almış firmaların mali performansları gibi verilere ulaşılabilmektedir.

Bakanlık tarafından yayımlanması uygun görülen raporlar, GBS web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmakta. Ayrıca, üniversite ve diğer yükseköğrenim kurumları ile araştırma amaçlı kurulmuş enstitü ve diğer kuruluşların araştırmacıları, meslek odaları/örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar, 2015 yılından itibaren firma bazında veri içermeyen toplulaştırılmış veri talebinde bulunabilecekler.

GBS verilerinin paylaşımında, özel ve tüzel kişilere ait verilerin gizliliği hususunda 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununda belirtilen gizlilik ilkeleri gözetilmektedir.

Girişimci Bilgi Sistemine ulaşmak için tıklayınız.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler