tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE ve İTÜ İşbirliği ile GCHSE Gerçekleşti

Bu Haberi Paylaş

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve TÜSSİDE tarafından organize edilen GLOBAL CONFERENCE ON HEALTHCARE SYSTEMS ENGİNEERİNG (GCHSE) 2014, 5-8 Ağustos tarihleri arasında İTÜ Maçka kampüsünde gerçekleşti.

Her ülkenin ekonomisinde sağlık hizmetleri önemli yer tutmaktadır. Sağlık hizmet kuruluşları arasındaki rekabet hastanelerin ve kliniklerin sistem mühendisliği yaklaşımını da dahil etmesi sonrasında günden güne artmaktadır; çünkü son yıllarda tüm sağlık kuruluşları hasta bakımının kalitesini arttırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedeflemektedir.

Türkiye için dünyada yükselen bu trende dikkat çekmek ve sağlık hizmetlerinde endüstri mühendisliği bakış açısının şart olduğunun altını çizmek amacı ile Türkiye’nin en köklü mühendislik okulu İstanbul Teknik Üniversitesi ve endüstriyel yönetimde uzman enstitü TÜBİTAK TÜSSİDE arasında ortak bir proje olarak GCHSE 2014 gerçekleştirildi.

Sağlık hizmetlerinde yönetimin ve kalitenin popüler olması nedeniyle gelecek yıllarda da düzenlenecek olan bu konferansta amaçlanan; sağlık alanında çalışmalar yapan akademisyenleri ve sektör içerisinde aktif olarak çalışan yöneticileri, doktorları ve mühendisleri bir araya getirerek tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, sektördeki yeniliklere dikkat çekmek ve sorunlara çözüm getirebilmektir.  Sağlık hizmetlerinde sistem mühendisliği multidisipliner bir alan olduğundan tüm paydaşların işbirliğini sağlamak ve buna fırsat veren konferansları organize etmek bu nedenle oldukça önemlidir.

İTÜ Maçka’da Novartis’in sponsorluğunda, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Healthcare Informatics Association’ın desteği ile gerçekleşen konferans dört (4) gün süren konferans kapsamında sağlık sistemlerinde bilgi teknolojileri (IT), modelleme ve simülasyon, eğitim, kalite kontrol ve süreç geliştirme, sağlık ekonomisi, e-sağlık, ergonomi, mühendislik ve teknoloji yönetimi gibi konular ele alındı. Açılış konuşmacısı (keynote) olarak New Jersey Üniversitesinden Sanchoy Das hastane süreçlerinde veri modelleri ve analizi üzerine, sonraki gün Oklahoma State Üniversitesinden Dursun Delen sağlık hizmetlerinde analitik sistemleri üzerine konuşmalarını yaptılar ve oturumlarını başlattılar.

TÜSSİDE, GCHSE konferansının gerçekleştirilmesine hem organizasyonel yönden hem bilimsel olarak destek verdi.  Kirstin Öztürk, Gizem Merve Şahin ve Murat Çal hastanede erken uyarı sistemleri, miyokart enfarktüsü, venöz tromboemboli, santral hat ilişkili enfeksiyonları ve ventilatör ilişkili pnömoni konuların hakkında çalışmalar sundu.  TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi Koordinatörü Kirstin Öztürk’ün yürüttüğü sağlık ekonomisi oturumunda sağlığın kaybedilmesi ve geri kazanılması durumunda bütçeye etkisi, buna karşın geliştirilmesi gereken politika önerileri, hastanelerde çalışan endüstri mühendislerinin geliştirdikleri süreçler anlatıldı. Hastanelere neden daha çok endüstri mühendisi gerekli sorusu üzerine geliştirilen tartışma ortamında ulusal ve uluslararası hastanelerden örnekler paylaşıldı.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler