tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE Avrupa’nın En Etkin HTA Ağı Olan EUnetHTA’ya Katıldı

Bu Haberi Paylaş

TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi Ar-Ge birimi Avrupa’nın en etkin HTA (Health Technology Assessment) ağı olan EUnetHTA’ e kabul edildi.

EUnetHTA Avrupa ülkeleri arasında transfer edilebilir, güvenilir ve şeffaf bilgiler üreterek HTA’yı geliştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Tüm Avrupa’da HTA yapan organizasyonlar arasında iş birliği sağlayan EUnetHTA, HTA ile sağlık hizmetlerinde değer yaratabilmek için kısıtlı kaynakların etkili bir şekilde kullanımını yönetmek, HTA konusunda bilgi paylaşımını sağlayan sürdürülebilir bir sistem oluşturmak, üye ülkelere bağımsız ve bilimsel temelli bir platform sağlamak ve iyi HTA örneklerini ve süreçlerini desteklemek gibi konularda bölgesel ve ulusal çalışmalar yürütmektedir.

EUnetHTA stratejik ortaklığı, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, İrlanda, İtalya, Rusya, İspanya, İsviçre, İngiltere gibi diğer üye ülkeler ile iş birliği yapabilmek, HTA araç ve yaklaşımlarının uygulanmasını güçlendirmek, Türkiye’ de HTA sistemini doğru kurgulamak için geliştirilmesi gereken stratejilerin, prensiplerin belirlenmesinde ülkelerin geçmiş tecrübelerinden faydalanmak açısından oldukça önemlidir.

Bu anlamda, TÜSSİDE-EUnetHTA arasında Eylül 2014’te ortaklık çalışması başlatılmıştır. Ortaklık kapsamında TÜSSİDE’nin ilk yer alacağı çalışmalar;

  • Türkiye’de HTA uygulayacak personelin kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • HTA uygulayan kurum ve kişiler arasında koordinasyonu sağlamak
  • Türkiye için öncelikli analiz gerektiren konu başlıklarını belirleyerek çekirdek HTA çalışmalarına başlamak ve tamamlamak,
  • Pilot HTA modellerini uygulayarak kurulmaya çalışan HTA altyapısını test etmek,
  • HTA çalışmalarını test etmek, etkilerini izlemek ve değerlendirmek,
  • EUnetHTA partnerleri ile bilgi paylaşımında bulunarak, HTA süreçlerinde iyileştirmeler yapmak olarak belirlenmiştir.

​Detaylı bilgi için: http://www.eunethta.eu/organisation/tuebitak-tuesside

TÜSSİDE’NİN destek verdiği Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı haberi için tıklayınız.

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme nedir?

Bilgi için tıklayınız.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler