tusside-logo-2_1@4x

Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE Arasında Süreç İyileştirme Projesi İmzalandı

Bu Haberi Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında “Süreç İyileştirme Projesi” başlatıldı. Projenin imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK TÜSSİDE Müdürü İsmail DOĞAN ve Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim KILINÇ’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), idarenin her türlü eylem ve işlemlerini, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak görevleriyle 2010 yılında kurulmuştur.

Kurum şikâyet başvurularını kabul ettiği, değerlendirdiği ve karara bağladığı süreçlerini daha iyi yönetebilmek amacıyla Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile 7 ay sürmesi öngörülen  “Süreç İyileştirme Projesi”ni gerçekleştirecektir.

Projenin amacı Kamu Denetçiliği Kurumu’nun şikâyet inceleme ana sürecinin iyileştirilmesi, mevcut ve iyileştirilmesi önerilen süreç faaliyet adımları doğrultusunda iş yükünün belirlenmesi, şikâyet başvuruları inceleme sonucunda verilen karar türlerinin analizi ve değerlendirilmesi faaliyetleridir.

Proje kapsamında mevcut şikâyet sürecinin gözden geçirilmesi, iyi uygulama örneklerinin incelenmesi, süreç iyileştirme ve tasarımı ile başvuru dosyalarının analizi hedeflenmekte olup yürütülecek faaliyetlerin detayları şu şekildedir:

  • Mevcut durum analizi: KDK’nın şikâyet sürecine yönelik temel istatistikleri, mevzuatı, yurtdışı muadil kurum örnekleri bu konu başlığında değerlendirilecektir.
  • Kurumsal gelişim ve değişim eğitimi: KDK çalışanlarına TÜSSİDE’de değişim yönetimi odağında 2 günlük eğitim verilecektir.
  • Şikâyet inceleme detay süreç ve iş yükü analizi: Kurumun temel süreci olan şikâyet sürecinin haritası tüm detayları ile ortaya konulacak, sürece ait veriler analiz edilerek iyileştirmeye açık alanlar belirlenecek ve mevcut sürecin iş yükü tanımlanacaktır.
  • Süreç iyileştirme: Analiz edilen şikâyet sürecinin daha iyi yönetilebilmesi için iyileştirmeye açık alanlara yönelik iyileştirme önerileri (kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli)  belirlenecek ve bu önerilerden kısa vadeli olanlar uygulamaya alınacaktır. İyileştirilen sürecin haritası ve performans göstergeleri oluşturulacak ve iki şikayet dosyasında test edilecektir.

​İlgili Diğer Haber Linkleri ve Video

https://www.sanayi.gov.tr/news.aspx?lang=tr&haberId=eebae832-186a-40c2-8a87-6f5f2a05f3ac

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/sanayi-ve-teknoloji-bakani-varank-yeni-is-birliklerini-hayata-gecirecegiz/1718962#

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler