tusside-logo-2_1@4x

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Proje Desteklerinin Etki Analizi TÜSSİDE Tarafından Yapılacak

Bu Haberi Paylaş

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü (THGM), 2012 yılından beri sistematik olarak desteklediği Kültürel-Sanatsal Faaliyetler ile Fikri Mülkiyet Sisteminin (FMS) Güçlendirilmesine Yönelik Proje Desteklerinin “Etki Analizi” çalışmasını TÜSSİDE ile gerçekleştiriyor.

TÜSSİDE ve THGM arasında 28 Eylül 2020 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, TÜSSİDE 2017, 2018 ve 2019 yılında Genel Müdürlük tarafından desteklenen kültürel-sanatsal faaliyetler ile FMS destek programının etki değerlendirme çalışmalarını yürütecektir. Bu doğrultuda projenin etki analizinin kapsamının ve sınırlarının belirlenmesine yönelik ilk toplantı, 21 Ekim 2020’de Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Telif Hakları Genel Müdürü Dr. H. Ziya Taşkent, Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altunç, Daire Başkanı Emire Çete ve Destek Programında yer alan uzmanlardan oluşan proje ekibi yer almıştır. Gerçekleştirilen Odak Grup Toplantısı ile destek programına ilişkin süreçler, destek programının girdi, süreç ve çıktı odaklı etkileri ve olası başarı faktörleri irdelenmiş ve ardından raporlanmıştır.

Proje, Odak Grup toplantısında netleşen paydaşlar özelinde hazırlanacak anket ve odak grup görüşme sorularının netleştirilmesi, saha çalışması ile uygulanması, analiz edilmesi ve destek programının değerlendirilmesi ile devam edecektir.

Projenin 2021’in Ocak ayı içinde tamamlanması planlanmıştır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler