tusside-logo-2_1@4x

OSB Hizmetlerinin İyileştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi Başladı

Bu Haberi Paylaş

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında 2 Eylül 2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren OSB’lerde sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacaktır.  Proje kapsamında, OSB’lerde sunulan elektrik, su, doğalgaz gibi altyapıya yönelik hizmetlerin dışında kalan, OSB çalışanlarının tümüne açık, yeme-içme, eğitim, sağlık, spor gibi hizmetlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, OSB’lerde verilen hizmetlerin envanterinin oluşturulması, ihtiyaçların ve memnuniyetlerinin belirlenmesi ile buna göre sunulacak hizmetlerin geliştirilmesi plananmıştır.

Nicel ve nitel analiz yöntemlerinin kullanılacağı projenin ilk aşamasını mevcut durum analizi oluşturmaktadır. Bu kapsamda hizmet envanterinin tespitine yönelik hazırlanan ilk anketin pilot çalışmaları tamamlanmış ve OSB yönetimleri ile paylaşılmıştır. Gerçekleştirilecek ikinci anket çalışması ile OSB’lerde sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet ölçülecektir. Ardından gerçekleştirilecek istatistiki kümelenme analizi ile OSB’ler hizmetler bazında sınıflandırılacak ve sınıflandırma bazında belirlenecek örneklem ile derinlemesine görüşmeler ile proje devam edecektir.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler