tusside-logo-2_1@4x

TÜBİTAK TÜSSİDE TCDD’nin Lojistik Merkezlerinin Etkinliği Projesini Tamamladı

Bu Haberi Paylaş

TÜSSİDE, TCDD Lojistik Merkezlerinin ve Lojistik Sahalarının etkin kullanımına yönelik “TCDD Lojistik Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Sistem Analizi ve İşletme Modeli Araştırma Projesi”ni tamamlayarak ilgili tesisler ile ilgili strateji çalışmasını gerçekleştirmiş ve işletim modeli önerilerini ortaya koymuştur.

Proje kapsamında, lojistik alanlar ve ülkemizdeki demiryolu taşımacılığı için mevcut durum analizi gerçekleştirilmiş ve başarılı dünya örnekleri referans alınarak Türkiye’nin ulaşım koridorlarındaki konumu ve potansiyeli analiz edilerek, demiryolu lojistik sektörünün gelişmeye açık yönleri tespit edilmiştir.

Demiryollarındaki mevcut durum analizi kapsamında altyapı kullanım analizi, kapasite analizi ve saha analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, koordineli olarak sahada ve masa başı yürütülmüş; Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 50 tesis yerinde görülerek her birinin özelliklerine uygun bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir.

Proje süresince; uzman ekiplerle odak grup toplantıları, mülakatlar ve çalıştaylar gerçekleştirilmiş olup yük analizi ve rekabet analizi çalışmaları yapılmış; mevzuat analizi ve önerileri değerlendirilmiştir.

Yük hareketlilikleri ile ilgili Türkiye’deki durum tespit edilmiş, mekânsal olarak ortaya konulmuş ve tesislerin olası potansiyelleri ve ard alanlarında bulunan yük miktarları tespit edilmiştir. Ayrıca demiryolu ile karayolu ve denizyolu karşılaştırmaları yapılmış ve yük hareketliliklerinde entegrasyon noktaları değerlendirilmiştir. Demiryolunun rekabet avantajının sağlanmasına yönelik politikalar değerlendirilmiş, olası sonuçlar ile ilgili senaryo analizleri ve olası kazanımlar ortaya konulmuştur.

Türkiye’deki lojistik sektörü ve demiryolu sektörü ile ilgili proje boyunca yapılan tüm çalışmaların analizlerinden elde edilen bulgulara göre lojistik merkezler 6 sınıf altında gruplandırılmıştır. Tespit edilen sınıflara göre işletim modeli önerileri sunulmuştur.

TÜSSİDE tarafından verilen önerilerin ilk sonuçları değerlendirildiğinde, yatırım etkinliği ile TCDD önemli bir tasarruf elde etmiş ve kira gelirleri müşteri memnuniyeti azalmadan önemli oranda artmıştır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler