tusside-logo-2_1@4x

TÜBİTAK TÜSSİDE, Türkiye’nin Yeni Kurulacak Olan İlk Akıllı Şehrinin Teknolojilerini Belirliyor

Bu Haberi Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi tarafından imzalanan protokol ile Türkiye’de sıfırdan inşa edilecek olan ilk akıllı şehir projesi İstanbul Esenler’de başlatılmıştır. Yaklaşık 8,5 milyon metre karelik bir alanda elli binin üzerinde bağımsız birimin inşa edilmesinin hedeflendiği Esenler’de; başta enerji, çevre, sağlık, güvenlik ve ulaşım odak alanları olmak üzere toplamda 10 adet odak alan ve 106 adet akıllı şehir çözümü değerlendirilmektedir. TÜSSİDE, bu değerlendirmede fizibilitelerin ve yol haritalarının oluşturulması kapsamında çözüm ortağı olarak rol almaktadır.

TÜSSİDE, Türkiye’nin akıllı şehir vizyonu ile yaşayan bir test laboratuvar fonksiyonu olacak bölge için öncelikle bölge özelinde, ardından Türkiye’ye genelleştirilecek şekilde değerlendirmelere devam etmektedir. Çalışma kapsamında; akıllı şehrin ekonomik, sosyal ve çevresel analizi ortaya konulmaktadır. Ayrıca, fizibilite çalışmaları kapsamında önerilen teknolojiler ile ilgili Türkiye’deki mevcut durum ortaya konulmakta ve sanayiye olası etkileri değerlendirilmektedir.

Proje kapsamında, akıllı şehir içerisinde üretilecek teknolojilerin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için akıllı şehir özelinde ihtisaslaşmış bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması hedeflenmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin şehir kapsamında üretilecek veri ve teknolojilerden beslenmesi; buradaki tecrübenin ticarileştirilmesi ve global ölçekte uygulama geliştiricilerinin ortaya çıkması hedeflenmektedir. Bu kapsamda TÜSSİDE, IoT platformunun oluşturulması ve yönetişim modeli kapsamında paydaş olarak rol almaktadır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler