tusside-logo-2_1@4x

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üst Yönetimi, Proje Kapanış Sunumları İçin TÜSSİDE’deydi

Bu Haberi Paylaş

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğünün yeniden yapılanması ve norm kadronun belirlenmesi amacıyla Mayıs 2018’de başlayan projenin kapanış toplantısı 24 Nisan 2019 tarihinde TÜSSİDE’de gerçekleştirildi.

Kapanış toplantısına TTK adına Genel Müdür Kazım EROĞLU, Genel Müdür Yardımcıları Ercan GEBEŞ ve İsmail GÜNER ile birlikte ilgili daire başkanları ve birim amirleri, TÜSSİDE adına ise Enstitü Müdürü İsmail DOĞAN ile diğer yöneticiler ve proje ekibi katılmıştır.

Toplantıda yapılan sunumda “TTK Yeniden Yapılandırma ve Norm Kadro Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Önerilen yeni Organizasyon Yapısı için temelde baz alınan prensiplerden, kullanılan yöntemlerden bahsedilmiş, yapılan çalışma neticesinde oluşturulan nihai organizasyon yapısı paylaşılmış ve önerilen nihai organizasyon yapısı ile mevcut organizasyon yapısı arasındaki değişim sayısal verilerle ortaya konmuştur. Ayrıca Yeniden Yapılandırma sonrasında yapılan Norm Kadro çalışması kapsamında kullanılan yaklaşımlardan, yöntemlerden, veriler ile analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre Genel Müdürlük ve bağlı 5 Müessese’de bulunan her birim için, Şeflik ve Başmühendislik birimleri seviyesinde belirlenen norm kadro sayıları özetle sunulmuştur.

Kapanış toplantısının 2. Aşamasında ise; TTK çalışanlarının memnuniyet düzeylerinin ölçülmesine yönelik olarak Genel Müdürlük ve bağlı 5 Müessese’ de tüm çalışanlara uygulanan anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda yapılan analiz sonuçları paylaşılmıştır.

Sunumların ardından TTK Genel Müdürü Kazım EROĞLU yaptığı kapanış konuşmasında projeler ile ilgili duyduğu memnuniyeti belirtmiş ve TÜSSİDE ile yapılan işbirliklerinin artırılması hususundaki niyetini ifade etmiştir.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler