tusside-logo-2_1@4x

Ulusal Demiryolu Ağı Etkinliğini Artırmaya Yönelik Altyapı Kapasite Analizi Araştırma Projesinin Proje Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile 01.06.2021 tarihinde başlanan “Ulusal Demiryolu Ağı Etkinliğini Artırmaya Yönelik Altyapı Kapasite Analizi Araştırma Projesi”’nin 28.11.2022 Pazartesi günü TCDD Genel Müdürlüğü Fenerbahçe Tesislerinde proje kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan PEZÜK ve TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü İsmail DOĞAN’ın yanı sıra Bölge Müdürleri ve ilgili Daire Başkanları ile TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Direktörler düzeyinde katılım sağlanmıştır.

Kapanış toplantısında Proje Yürütücüsü Yakup AS tarafından proje kapsamı dahilinde yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçların paylaşımı ve sunulan katkı üzerinden bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

Proje ile birlikte özetle;

 • Modernizasyon projelerinin güncel yük verileri ve saha çalışmaları ile kapasiteye etkisi güncellenmiş, özelde ve genelde etkisi ortaya konmuştur.
 • Projelerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek kapasite odaklı bir önceliklendirme modeli geliştirilmiştir.
 • İstasyonların yolcu ve yük taşımacılığındaki kapasitelerini hesaplayan bir kavramsal model geliştirilmiş ve 5 istasyon için örnek uygulama yapılmıştır.
 • Bakım Kapasite tahsis analizleri ile kapasite kullanım verimliliği analiz edilmiş ve ilişki modeli geliştirilmiştir.
 • Beklemeleri minimize etmeyi amaçlayan, dinamik ORER planlama modeli geliştirilmiştir.
 • Kapasite parametreleri üzerinden ayrıntılı olmak üzere mevcut ve gelecek durumlar için CBS tabanlı bir karar destek sistemi oluşturulmuştur.
 • Kapasite parametreleri; yapımı planlanan YHT, HT ve Modernizasyon projelerini de göz önünde bulundurularak CBS araçları vasıtası ile dijitalleştirilmiş, görselleştirilmiş ve analiz edilmiştir.
 • Mevcut darboğazlar ve 2025-2030-2035 yılları olası darboğaz noktaları alternatif senaryolara göre ortaya konmuştur.
 • Gelecek için olası darboğazlar için iyileştirme önerileri ortaya konmuş, önerilerin katkısını değerlendirmeye alan bir önceliklendirme modeli geliştirilmiştir.
 • Analitik modeller sonucunda olası darboğazların çözümüne yönelik uzman görüşü ile desteklenen kapasite geliştirme 2025-2030-2035 yol haritası oluşturulmuştur.
 • Mevcut YHT-HT parkurları ve gelecekte açılması planlanan parkurlar için yapılabilecek maksimum sefer sayısını ve buna karşılık ihtiyaç duyulacak set sayısını hesaplayan YHT-HT hesaplama modelleri geliştirilmiştir.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler