tusside-logo-2_1@4x

Tarım Bilgi Sistemi Uygulamaları Ülke Modeli Fizibilite Çalışması Başlatıldı

Bu Haberi Paylaş

“Tarım Bilgi Sistemi Uygulamaları Ülke Modeli Fizibilite Çalışması”na ilişkin sözleşme TÜBİTAK TÜSSİDE ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında 06.10.2022 tarihinde imzalanmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ile ülkemizde;

  • Tarım alanında makro ve mikro düzeyde doğru ve güvenilir veri temin edilmesi
  • Tohumdan sofraya uzanan tüm zincirin kayıt altına alınması
  • Yıllık izleme ve değerlendirme çalışmalarının kurumsal hale getirilmesi
  • Tarım bilgi sistemi uygulamalarının etkin kullanımının sağlanması

hedeflenmektedir. Bu amaçlarla, ülkemize özgü tarımsal rekolte tahmini, stok yönetimi ve üretim planlama mekanizmasının stratejisi ve yol haritası oluşturulacak; mevcut tarım bilgi sistemi uygulamaları ile gözlem istasyonları analiz edilecektir.

Yürütülecek çalışmalar; rekolte tahmini ve risk yönetimini sağlayan akıllı bir karar destek sisteminin oluşturulmasına, hayvan kayıt sisteminden gıda güvenliğine kadar birçok bileşenden oluşan tarım sektörünün etkin bir şekilde yönetiminin sağlanmasına ve dijital tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına hizmet ederek ulusal etkisi yüksek bir proje olacaktır. Tarımsal üretim potansiyelini; kısa, orta ve uzun vadede olumsuz etkileme potansiyeli bulunan küresel iklim değişikliğinin makro havza bazında etkilerinin karar destek sistemleri içerisinde değerlendirilebilmesi de projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Ayrıca bu çalışma birçok ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına önemli girdiler sağlayarak, alanında bilim ve teknoloji ihtiyaçlarının ve politikalarının saptanmasına katkı sağlayacaktır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler