tusside-logo-2_1@4x

Sosyal Politika Ödülü

Bu Haberi Paylaş

TÜSSİDE Toplumsal Araştırmalar Birimi’nde çalışan Tolga Tezcan’ın Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’ne Değer Görüldü

Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, TÜSSİDE Toplumsal Araştırmalar Birimi’nde çalışan Tolga Tezcan’ın ODTÜ Sosyal Politika Bölümü’nde yazdığı yüksek lisans tezini Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’ne değer gördü.

TÜSSİDE Toplumsal Araştırmalar Birimi’nde engellilik ve sosyal politika üzerine çalışmalar yürüten Tolga Tezcan, akademik çalışmalarında da aynı temaya odaklanmış ve Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden, eski Çalışma Bakanı ve SBF Dekanı Prof. Dr. Cahit Talas’ın adını taşıyan ödüle değer görülmüştür.

Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Prof. Dr. Gülay Toksöz, Prof. Dr. Ömer Zühtü Alan ve Doç. Dr. Aziz Çelik’ten oluşan jürinin ödül gerekçesi şu şekilde:

“‘Kurumsal Ayrımcılık Alanı’ Olarak Kamu Sektöründe Çalışan Engellilerin Yaşadıkları Ayrımcılık başlıklı tez, engelliliğin ele alınışında tıbbi model ile sosyal model arasındaki derin farka dikkat çekerek, sorunu engelliler olarak gören tıbbi modelin karşısına, sosyal yapılar olarak gören sosyal modeli koyarak, istihdam da aralarında olmak üzere yaşamın çeşitli alanlarında ayrımcılık yaşayan engellilerin güçlenmesine hizmet etmek amacındadır. Teorik çerçevesi, kavramsal tartışması ve bulguların değerlendirilmesinde iç sistematik ve tutarlılık açısından yetkin olan tezde, engelli kişilerin iş arama süreçlerinden başlayarak yaşadıkları ayrımcılık ve kamuyu tercih etme nedenleri tartışılmaktadır. Tezde, kamuda istihdamın özellikleri ve karşılaşılan ayrımcılıklar ile daha önceki iş deneyimlerine dayanarak özel sektörde yaşanan baskı ve ayrımcılıklar sistematik ve ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmekte ve engellilerin durumunu iyileştirmeye yönelik bazı önerilerde de bulunulmaktadır. Jürimiz, tüm bu olumlu nitelikleri nedeniyle tezi ödüle değer görmüştür”.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler