tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE‘den TTK için Yeniden Yapılandırma Projesi

Bu Haberi Paylaş

TÜBİTAK TÜSSİDE ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arasında ” Yeniden Yapılandırma ve Norm Kadro Çalışmaları” yapılmasına yönelik olarak 04 Mayıs 2018 tarihinde işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Projenin temel amacı günümüzün teknolojik gereksinimlerine ve ulusal stratejilere uygun olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yeniden yapılandırılması ve işgücü ihtiyacının belirlenmesidir.

Proje kapsamında kurum içi ve dışı yapılacak mevcut durum analizleri sonucunda TTK için şube müdürlüğü düzeyi seviyesine kadar bir organizasyon şeması önerilecektir. Organizasyon şeması tanımlanırken şube müdürlüklerinin görev tanımları, çatışma ve çakışmalarda göz önüne alınarak yeniden oluşturulacaktır. Daha sonraki aşamada iş, iş gücü ihtiyacı ve iş süreçlerine yönelik olarak yapılacak analizler ve değerlendirmeler sonucunda kurumsal insan kaynağı ihtiyacının belirlenecektir.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler