tusside-logo-2_1@4x

Şeker Master Planı Projesi Kapsamında Pancar Üretimi ve Maliyet Analizi Çalıştayları Gerçekleştiriliyor

Bu Haberi Paylaş

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ve TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği ile yürütülen “Şeker Master Planı Projesi” kapsamında Türkiye’de pancar üretimine yönelik saha çalışmalarına başlanmıştır. Bu doğrultuda, pancar üretimi ile ilgili il bazlı mevcut durum tespiti ve maliyet analizi amacıyla önemli 22 üretim merkezinin olduğu illerde yapılması planlanan çalıştayların 11 tanesi tamamlanmıştır.

İlk olarak Adapazarı’nda gerçekleştirilen “Şeker Hammaddesi (Şeker Pancarı) Üretim ve Maliyet Analizi” çalıştayının ardından sırasıyla Kırklareli, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Ankara, Kırşehir, Kastamonu, Burdur, Çorum ve Yozgat illerinde de çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

Şeker sektöründe yer alan paydaşların (kamu kurumları, şeker fabrikaları, özel firmalar, STK’lar, çiftçiler… vb.) katıldığı çalıştaylarda, il özelinde pancar üretimi ile ilgili mevcut duruma ilişkin tespitler yapılmış, atılması gereken adımlara yönelik öneriler geliştirilmiş ve pancar üretim maliyetlerine konusunda katılımcılar ile detaylı analizler yapılmıştır.

Çalıştayların yanı sıra Kırklareli’nde bulunan Alpullu, Eskişehir, Ankara ve Çorum şeker fabrikaları da ziyaret edilerek fabrikalarda pancarın gelişinden şeker üretimine kadar olan süreçler incelenmiş, üreticilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Pancar üretimi ve maliyet analizine yönelik saha çalışmaları kapsamında 11 çalıştay daha gerçekleştirilecek olup bu çalıştayların Amasya, Tokat, Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray, Malatya, Elazığ, Elbistan, Erzincan ve Muş illerinde yapılması planlanmaktadır.

Çalıştaylarda elde edilen veriler TÜSSİDE tarafından Türkiye’deki şeker pancarı üretimine yönelik yapılacak analizler kapsamında değerlendirilerek Şeker Master Planı’nın oluşturulmasında kullanılacaktır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler