tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE, GAP Bölgesi’nin Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemini Mercek Altına Alıyor

Bu Haberi Paylaş

GAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi kapsamında bölgede yer alan üniversite, teknopark, teknoloji transfer ofisi, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere ekosistem paydaşlarına yönelik olarak gerçekleştirilen çalıştaylar ve saha çalışmaları neticesinde bölgenin ve paydaşlarının mevcut durumlarını ve ihtiyaçlarını ortaya koyan analizler yapılmaya başlandı.

“Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Yerleşimlerinin Değerlendirilmesi ve Gelişim Stratejilerinin Belirlenmesi”, “İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Yapılanmalarının Değerlendirilmesi ve Gelişim Stratejilerinin Belirlenmesi”, “Bölge Üniversitelerinin Sanayi Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ve TTO (Teknoloji Transfer Ofisleri) Etkinliğinin Değerlendirilmesi” ve “Bölge KOBİ’lerini Geliştirmeye Yönelik Strateji Belgesi” olmak üzere toplam 4 iş paketinden oluşan projede bölgedeki duruma yönelik olarak yapılan mevcut durum analiz çalıştayları tüm iş paketleri için yapıldı. Ekosistem paydaşlarına yönelik olarak bölgesel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen görüşmeler ise büyük oranda tamamlandı.

Proje kapsamında şimdiye kadar hazırlanan çalıştay raporları ile birlikte İŞGEM iş paketi kapsamında tamamlanan mevcut durum ve ihtiyaç analizi raporu ile İŞGEM iyi uygulamalarla karşılaştırmalı analiz raporu GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile paylaşılmıştır. Yine bu süreçte bölgedeki OSB ve KSS’ler ile TGB ve TTO yapılanmalarına yönelik olarak saha çalışmaları da tamamlanmış olup sahalardan elde edilen verilerin nicel ve nitel analizlerine başlanmıştır. Hali hazırda bölge ve karşılaştırma yapılacak Denizli, Kayseri, Konya ve Çorum illerindeki KOBİ’lere yönelik olarak hazırlanan ankete dönüşler devam etmektedir ve ilgili iş paketi kapsamında bölgedeki KOBİ’lerle yapılan yüz yüze yarı yapılandırılmış mülakatların da bu ay içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler