tusside-logo-2_1@4x

ÇATAB Kurumsal Sistem Yapılandırma Projesinin Kapanışı Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın (ÇATAB) kurumsallaşmasına yönelik TÜSSİDE tarafından yürütülen projenin kapanış toplantısı 13 Temmuz 2018’de Çanakkale’de gerçekleştirildi. Üst yönetim ve çalışanların katıldığı toplantıda projede gerçekleştirilen çalışmalar, çıktılar ve ÇATAB’a olan katkılarına yer verildi.

20.03.2017 tarihinde başlayan proje, ÇATAB’ın kurumsal analizi ile başlamış ve sırayla süreç, iç kontrol, insan kaynakları iş gücü analizi ve bireysel performans değerlendirme sistemi, ön mali kontrol ve risk yönetimi çalışmaları ile devam etmiştir.

Proje kapsamında, her bir iş paketinde görev alan ÇATAB personeli ile bire bir çalışılmış, eğitimler verilmiş ve üst yönetime sık sık bilgilendirme yapılarak desteği alınmıştır. Proje boyunca kurumun ihtiyaç ve beklentileri, stratejik planı ile mevzuat göz önünde bulundurularak esnek sistemler kurulmasına dikkat edilmiş ve kurumun bundan sonra yapması gerekenler listelenmiştir.

Proje ile ÇATAB’ın süreçleri tanımlanmış, gerekli iyileştirme önerilerinde bulunulmuş, çalışan görev tanımları, birimleri ve kime rapor vereceği netleştirilmiş, ihtiyaç duyulan insan kaynağı belirlenmiş, organizasyon şeması netleştirilmiş, kuruma özgü bireysel performans sistemi tasarlanmış, kurumun bir bütün olarak iç kontrol standartları çerçevesinde resmi çekilerek yapılması gerekenlere yönelik eylem planı hazırlanmış ve ayrıca öngörülemeyen riskler belirlenerek gerekli kontrol faaliyetleri belirlenmiş, ön mali kontrol işlemlerinin etkinliğini arttırmak için danışmanlık verilmiş ve kontrol yönergesi ile kontrol listeleri oluşturulmuştur.

Proje kapanış toplantısı, üst yönetimin TÜSSİDE’ye teşekkür konuşması ve proje yürütücüsüne Çanakkale şehitler anıtı maketini takdim etmesi ile son bulmuştur.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler