tusside-logo-2_1@4x

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Etki Analizi Projesi

Bu Haberi Paylaş

Etki Analizi

Haziran 2013’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 6 ana hizmet birimi için etki analizi çalışmalarına başlanmıştır. Proje 2 ana fazda yapılmıştır.

A. Tanımlama

 1. Etki analizi konusunda ana hizmet birimlerinin bildirilmesi.
 2. Birimler bazında etki analizine konu olacak strateji/hizmet modeli/politikanın seçilmesi.
 3. Kapsama yönelik literatür ve yöntem araştırması.
 4. Belirlenen konunun kapsamının ve ana paydaşlarının tanımlanması.
 5. Belirlenen konuya uygun veri toplama yönteminin seçilmesi.

B. Gerçekleştirme

 1. Aşağıda sıralanmış veri toplama yöntemleri çerçevesinde planlamanın yapılması ve çalışmaların gerçekleştirilmesi.
  1. Odak grup
  2. Derinlemesine görüşme
  3. Uzmanlarla görüşme
  4. Veri tabanları
  5. Saha anketi
  6. Ön ve Son Test

2.  Veri toplama çalışmaları çıktılarının analiz edilmesi ve raporlanması.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler